• Kỹ thuật chung

  biến dạng thể tích
  volumetric strain energy
  năng lượng biến dạng thể tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X