• /strein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự căng, sự căng thẳng; trạng thái căng, trạng thái căng thẳng
  the rope broke under the strain
  dây thừng đứt vì căng quá
  to be a great strain on someone's attention
  là một sự căng thẳng lớn đối với sự chú ý của ai
  to suffer from strain
  mệt vì làm việc căng
  (kỹ thuật) sức căng
  Giọng, điệu nói
  to speak in an angry strain
  nói giọng giận dữ
  (âm nhạc) ( (thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc
  (thơ ca); (văn học) ( (thường) số nhiều) hứng
  Khuynh hướng, chiều hướng
  there is a strain of weakness in him
  ở anh ta có chiều hướng nhu nhược
  Dòng dõi (người); giống (súc vật)
  to come of a good strain
  là con dòng cháu giống

  Ngoại động từ

  Kéo căng (dây...); (nghĩa bóng) làm căng thẳng
  to strain one's ears (eyes)
  vểnh tai (căng mắt)
  Bắt làm việc quá sức, bắt làm việc căng quá, lợi dụng quá mức
  take care not to strain your eyes
  cẩn thận đừng để mắt làm việc căng quá
  to strain somebody's loyalty
  lợi dụng lòng trung thành của ai
  Vi phạm (quyền hành), lạm quyền;
  to strain one's powers
  lạm quyền của mình
  Ôm (người nào)
  to strain someone to one's bosom
  ôm người nào
  Lọc (lấy nước hoặc lấy cái); để ráo nước
  to strain off rice
  để gạo ráo nước
  (kỹ thuật) làm cong, làm méo

  Nội động từ

  Ráng sức, cố sức, gắng sức; cố gắng một cách ì ạch, vác ì ạch
  plants straining upwards to the light
  cây cố vươn lên ánh sáng
  rowers strain at the oar
  người chèo thuyền ra sức bơi mái chèo
  Làm việc căng thẳng
  to strain one's heart
  bắt tim làm việc quá căng
  ( + at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căng
  dog strains at the leash
  chó kéo căng dây xích
  Lọc qua (nước)

  Cấu trúc từ

  to strain at a gnat
  quá câu nệ, quá thận trọng
  to strain every nerve
  gắng sức, ra sức

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Tâm lý

  căng thẳng: kết quả của 1 quá trình bị stress. Vd: mệt mỏi, đau đầu, cáu gắt...

  Xây dựng

  biến dạng

  Cơ - Điện tử

  Biến dạng, sức căng, ứngsuất, ứng lực, độ biến dạng, (v) gây biến dạng, làm căng

  Biến dạng, sức căng, ứngsuất, ứng lực, độ biến dạng, (v) gây biến dạng, làm căng

  Cơ khí & công trình

  chịu tác dụng (của lực)
  sự mệt mỏi
  sức căng (kim loại)
  trạng thái chảy

  Y học

  căng

  Kỹ thuật chung

  biến dạng
  alternate strain
  biến dạng đan dấu
  alternate strain
  biến dạng đổi dấu
  alternate strain
  biến dạng thay đổi
  alternating strain
  sự biến dạng đổi dấu
  angle strain
  sự biến dạng góc
  angular strain
  biến dạng góc
  angular strain
  biến dạng xoắn
  angular strain
  sự biến dạng xoắn
  axial strain
  biến dạng dọc
  axial strain
  biến dạng dọc trục
  balanced strain condition
  điều kiện cân bằng biến dạng
  bearing strain
  sự biến dạng dập
  bearing strain
  sự biến dạng ép (nén)
  beating strain
  biến dạng dập
  beating strain
  biến dạng đập
  bending strain
  biến dạng uốn
  bending strain
  sự biến dạng uốn
  breaking strain
  biến dạng phá hỏng
  breaking strain
  sự biến dạng phá hủy
  bucking strain
  biến dạng do uốn dọc
  buckling strain
  biến dạng do uốn dọc
  buckling strain
  sự biến dạng uốn dọc
  Cauchy-Green strain tensor
  tenxơ biến dạng Cauchy-Green
  clastic strain energy in bending
  năng lượng biến dạng uốn
  clastic strain energy in bending
  năng lượng biến dạng uốn đàn hồi
  compression strain
  biến dạng nén
  compression strain
  sự biến dạng nén
  compressive strain
  biến dạng nén
  compressive strain
  sự biến dạng nén
  condition of compatibility of strain components
  điều kiện nhập biến dạng
  contraction strain
  sự biến dạng nén
  cooling strain
  biến dạng do lạnh
  creep strain
  biến dạng do từ biến
  creep strain
  biến dạng từ biến
  creep strain
  sự biến dạng khi rão
  creep strain limit
  giới hạn biến dạng rão
  crippling strain
  sự biến dạng uốn gập
  critical shear strain
  biến dạng trượt tới hạn
  cubic strain
  biến dạng thể tích
  dial strain indicator
  cái đo biến dạng
  dilatational strain
  biến dạng nở
  directional strain tensor
  tenxơ biến dạng có hướng
  elastic strain
  biến dạng đàn hồi
  elastic strain
  sự biến dạng đàn hồi
  elastic strain energy
  năng lượng biến dạng đàn hồi
  elastic strain potential energy
  thế năng biến dạng đàn hồi
  elastic strain range
  miền biến dạng đàn hồi
  electrostrictive strain
  biến dạng điện giảo
  eliminated strain
  biến dạng giới hạn
  ellipse of strain
  elip biến dạng
  failure strain
  biến dạng phá hoại
  field-induced strain
  biến dạng do điện trường
  finite strain
  biến dạng hữu hạn
  flexion strain
  biến dạng uốn
  flexural strain
  biến dạng uốn
  flexural strain
  sự biến dạng phá hoại
  flexural strain
  sự biến dạng uốn
  hardening strain
  sự biến dạng khi tôi
  homogeneous strain
  biến dạng đồng nhất
  homogeneous strain
  biến dạng thuần nhất
  homogeneous strain
  sự biến dạng đồng nhất
  immediate strain
  biến dạng tức thời
  inelastic strain
  biến dạng phi đàn hồi
  initial strain
  biến dạng ban đầu
  inner strain
  sự biến dạng bên trong
  internal strain
  biến dạng bên trong
  internal strain
  biến dạng trong
  internal strain
  sự biến dạng bên trong
  invariants of strain
  lượng bất biến của biến dạng
  lateral strain
  biến dạng bên
  lateral strain
  biến dạng hông
  lateral strain
  biến dạng ngang
  lateral strain
  biến dạng trên phương ngang
  lateral strain
  sự biến dạng ngang
  lateral unit strain
  sự biến dạng ngang tương đối
  limiting strain
  biến dạng giới hạn
  linear strain
  biến dạng theo chiều dài
  linear strain
  biến dạng tuyến tính
  load strain curve
  đường cong biến dạng tải trọng
  load strain diagram
  biểu đồ biến dạng tải trọng
  load-strain curve
  đường cong tải trọng-biến dạng
  load-strain diagram
  đồ thị tải trọng-biến dạng
  local buckling strain
  biến dạng do oằn cục bộ
  longitudinal strain
  biến dạng dọc
  longitudinal strain
  biến dạng theo chiều dọc
  longitudinal unit strain
  sự biến dạng dọc tương đối
  major principal strain
  sự biến dạng chính lớn nhất
  martens strain gage
  máy đo biến dạng
  martens strain gauge
  máy đo biến dạng
  method of minimum strain energy
  phương pháp năng lượng biến dạng bé nhất
  minor principal strain
  biến dạng chính nhỏ nhất
  one-dimensional strain
  biến dạng một chiều
  permanent strain
  biến dạng thường xuyên
  permanent strain
  sự biến dạng dư
  permissible strain
  biến dạng cho phép
  plane strain
  biến dạng phẳng
  plane strain
  sự biến dạng phẳng
  plastic strain
  biến dạng dẻo
  plastic strain
  sự biến dạng dẻo
  potential energy of strain
  thế năng biến dạng
  principal axis of strain
  phương biến dạng chính
  principal strain
  biến dạng chính
  proportionality of stress to strain
  tính ứng suất tỷ lệ với biến dạng
  protrusion strain
  biến dạng đẩy trồi (đất)
  quartz strain gauge
  máy đo biến dạng thạch anh
  quenching strain
  sự biến dạng khi tôi
  radical strain
  biến dạng theo tia
  range of strain
  phạm vi biến dạng
  rate of strain
  tỷ lệ biến dạng
  recoverable (elastic) strain
  sự biến dạng đàn hồi
  relative strain
  biến dạng tương đối
  residual strain
  biến dạng dư
  residual strain
  sự biến dạng dư
  semiconductor strain gage
  đường đo biến dạng dùng bán dẫn (Mỹ)
  shear (ing) strain
  biến dạng cắt
  shear (ing) strain
  biến dạng trượt
  shear strain
  biến dạng chống cắt
  shear strain
  biến dạng trượt
  shear strain
  độ biến dạng trượt
  shear strain
  sự biến dạng trượt
  shearing strain
  biến dạng cắt
  shearing strain
  biến dạng chống cắt
  shearing strain
  biến dạng sắt
  shearing strain
  biến dạng trượt
  shearing strain
  sự biến dạng (cắt, trượt)
  shearing strain
  sự biến dạng cắt
  shearing strain
  sự biến dạng trượt
  shrinkage strain
  biến dạng do co ngót
  shrinkage strain
  biến dạng ngót
  shrinkage strain
  sự biến dạng lún
  shrinkage strain of concrete
  biến dạng do co ngót bê tông
  simple strain
  biến dạng đơn giản
  spherical strain tensor
  tenxơ cầu biến dạng
  state of strain
  trạng thái biến dạng
  static strain
  biến dạng tĩnh
  strain ageing
  sự hóa già biến dạng
  strain aging
  sự hóa già biến dạng
  strain amplitude
  biên độ biến dạng
  strain analysis
  phân tích biến dạng
  strain cap
  khả năng biến dạng (không bị phá hỏng)
  strain capacity
  khả năng biên dạng
  strain components
  thành phần biến dạng
  strain crack
  vết nứt biến dạng
  strain cracking
  sự nứt do biến dạng
  strain deviator
  tenxơ lệch biến dạng
  strain diagram
  biểu đồ biến dạng
  strain due to creep of concrete
  biến dạng do từ biến của bê tông
  strain effect
  hiệu ứng biến dạng
  strain ellipsoid
  elipsoit biến dạng
  strain ellipsoid
  elipxôit biến dạng
  strain energy
  công biến dạng
  strain energy
  năng lượng biến dạng
  strain energy
  thế năng biến dạng
  strain energy equation
  phương trình năng lượng biến dạng
  strain energy method
  phương pháp năng lượng biến dạng
  strain figure
  sơ đồ biến dạng
  strain gage
  dưỡng đo biến dạng
  strain gage
  máy đo biến dạng
  strain gage
  máy đo độ biến dạng
  strain gage bridge
  cầu đo biến dạng
  strain gauge
  biến dạng kế
  strain gauge
  đồng hồ đo biến dạng
  strain gauge
  dưỡng đo biến dạng
  strain gauge
  máy đo biến dạng
  strain gauge
  tenxơmet (dụng cụ đo biến dạng)
  strain gauge bridge
  cầu đo biến dạng
  strain insulator
  bộ cách điện biến dạng
  strain joint
  khe biến dạng
  strain limit
  giới hạn biến dạng
  strain measurement
  phép đo biến dạng
  strain modulus
  môđun biến dạng
  strain of the fibre on the section
  biến dạng của các thớ trên mặt cắt
  strain quadratic
  quađric biến dạng
  strain quadric
  quadric biến dạng
  strain recorder
  dụng cụ ghi biến dạng
  strain relaxation
  sự chùng biến dạng
  strain rose
  sơ đồ biến dạng
  strain sensibility
  độ nhạy biến dạng
  strain surface
  mặt biến dạng
  strain tension
  tenxơ biến dạng
  strain tensor
  tenxơ biến dạng
  strain wave
  sóng biến dạng
  strain-energy function
  hàm biến dạng năng lượng
  strain-optic coefficient
  hệ số quang biến dạng
  strain-optical coefficient
  hệ số biến dạng quang
  strain-optical equation
  phương trình biến dạng quang
  stress strain curve
  đường ứng suất biến dạng
  stress strain relation
  quan hệ ứng suất-biến dạng
  stress-strain curve
  biểu đồ ứng suất-biến dạng
  stress-strain curve
  đường cong ứng suất-biến dạng
  stress-strain diagram
  giản đồ ứng suất-biến dạng (đóng tàu)
  stress-strain relation
  hệ thức ứng suất-biến dạng
  stretching strain
  biến dạng kéo
  stretching strain
  sự biến dạng kéo
  tangential strain
  biến dạng tiếp tuyến
  temperature strain
  biến dạng do nhiệt độ
  temperature strain
  biến dạng nhiệt
  temperature strain
  biến dạng nhiệt độ
  temperature strain
  sự biến dạng nhiệt
  tensile strain
  biến dạng kéo
  tensile strain
  sự biến dạng căng
  tensile strain
  sự biến dạng kéo
  tension of strain
  tenxơ biến dạng
  tension strain
  biến dạng kéo
  tensor of strain
  tenxơ biến dạng
  tensor of strain rate
  tenxơ tốc độ biến dạng
  thermal strain
  biến dạng do nhiệt
  thermal strain
  biến dạng nhiệt
  to undergo strain
  bị biến dạng
  torsional strain
  biến dạng xoắn
  torsional strain
  độ biến dạng xoắn
  torsional strain
  sự biến dạng xoắn
  total strain
  sự biến dạng toàn phần
  total strain energy
  năng lượng biến dạng toàn phần
  transverse strain
  biến dạng trên phương ngang
  transverse strain
  sự biến dạng ngang
  true strain
  sự biến dạng thực
  twisting strain
  biến dạng xoắn
  twisting strain
  độ biến dạng xoắn
  twisting strain
  sự biến dạng xoắn
  ultimate allowable strain
  sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
  ultimate strain
  biến dạng giới hạn
  ultimate strain
  sự biến dạng tới hạn
  unit lateral strain
  biến dạng ngang đơn vị
  unit strain
  biến dạng đơn vị
  unit strain
  biến dạng tỷ đối
  virtual strain
  biến dạng ảo
  virtual strain
  biến dạng khả dĩ
  visco-elastic strain
  biến dạng nhớt-đàn hồi
  volume (tric) strain
  biến dạng thể tích
  volume strain
  biến dạng thể tích
  volume strain
  sự biến dạng khối
  volumetric strain
  biến dạng thể tích
  volumetric strain energy
  năng lượng biến dạng thể tích
  yield (-point) strain
  biến dạng tại giới hạn chảy
  biến hình
  công
  angular strain
  công xoắn
  bending strain
  công uốn
  bending strain
  sức cong
  compressive strain
  công nén
  contraction strain
  công nén
  load strain curve
  đường cong biến dạng tải trọng
  load-strain curve
  đường cong tải trọng-biến dạng
  shearing strain
  công cắt
  shearing strain
  công trượt
  strain energy
  công biến dạng
  stress-strain curve
  đường cong ứng suất-biến dạng
  stretching strain
  công kéo
  tensile strain
  công kéo
  test curve (strain-stress)
  đường cong thực nghiệm
  twisting strain
  công xoắn
  kéo căng
  độ biến dạng
  dial strain indicator
  cái đo biến dạng
  load strain diagram
  biểu đồ biến dạng tải trọng
  martens strain gage
  máy đo biến dạng
  martens strain gauge
  máy đo biến dạng
  quartz strain gauge
  máy đo biến dạng thạch anh
  semiconductor strain gage
  đường đo biến dạng dùng bán dẫn (Mỹ)
  shear strain
  độ biến dạng trượt
  strain amplitude
  biên độ biến dạng
  strain diagram
  biểu đồ biến dạng
  strain figure
  sơ đồ biến dạng
  strain gage
  dưỡng đo biến dạng
  strain gage
  máy đo biến dạng
  strain gage
  máy đo độ biến dạng
  strain gage bridge
  cầu đo biến dạng
  strain gauge
  đồng hồ đo biến dạng
  strain gauge
  dưỡng đo biến dạng
  strain gauge
  máy đo biến dạng
  strain gauge
  tenxơmet (dụng cụ đo biến dạng)
  strain gauge bridge
  cầu đo biến dạng
  strain measurement
  phép đo biến dạng
  strain rose
  sơ đồ biến dạng
  tensor of strain rate
  tenxơ tốc độ biến dạng
  torsional strain
  độ biến dạng xoắn
  twisting strain
  độ biến dạng xoắn
  độ căng
  strain meter
  dụng cụ đo độ căng
  độ giãn
  strain meter
  tenxơmet đo độ giãn
  độ giãn dài
  làm biến dạng
  làm căng
  làm căng (lưỡi cưa, dây cáp)
  lọc
  lực
  lực kéo
  lực tác dụng
  gây biến dạng
  gia tải
  sự biến dạng
  alternating strain
  sự biến dạng đổi dấu
  angle strain
  sự biến dạng góc
  angular strain
  sự biến dạng xoắn
  bearing strain
  sự biến dạng dập
  bearing strain
  sự biến dạng ép (nén)
  bending strain
  sự biến dạng uốn
  breaking strain
  sự biến dạng phá hủy
  buckling strain
  sự biến dạng uốn dọc
  compression strain
  sự biến dạng nén
  compressive strain
  sự biến dạng nén
  contraction strain
  sự biến dạng nén
  creep strain
  sự biến dạng khi rão
  crippling strain
  sự biến dạng uốn gập
  elastic strain
  sự biến dạng đàn hồi
  flexural strain
  sự biến dạng phá hoại
  flexural strain
  sự biến dạng uốn
  hardening strain
  sự biến dạng khi tôi
  homogeneous strain
  sự biến dạng đồng nhất
  inner strain
  sự biến dạng bên trong
  internal strain
  sự biến dạng bên trong
  lateral strain
  sự biến dạng ngang
  lateral unit strain
  sự biến dạng ngang tương đối
  longitudinal unit strain
  sự biến dạng dọc tương đối
  major principal strain
  sự biến dạng chính lớn nhất
  permanent strain
  sự biến dạng dư
  plane strain
  sự biến dạng phẳng
  plastic strain
  sự biến dạng dẻo
  quenching strain
  sự biến dạng khi tôi
  recoverable (elastic) strain
  sự biến dạng đàn hồi
  residual strain
  sự biến dạng dư
  shear strain
  sự biến dạng trượt
  shearing strain
  sự biến dạng (cắt, trượt)
  shearing strain
  sự biến dạng cắt
  shearing strain
  sự biến dạng trượt
  shrinkage strain
  sự biến dạng lún
  stretching strain
  sự biến dạng kéo
  temperature strain
  sự biến dạng nhiệt
  tensile strain
  sự biến dạng căng
  tensile strain
  sự biến dạng kéo
  torsional strain
  sự biến dạng xoắn
  total strain
  sự biến dạng toàn phần
  transverse strain
  sự biến dạng ngang
  true strain
  sự biến dạng thực
  twisting strain
  sự biến dạng xoắn
  ultimate allowable strain
  sự biến dạng (ở) giới hạn cho phép
  ultimate strain
  sự biến dạng tới hạn
  volume strain
  sự biến dạng khối
  sự căng
  sự kéo căng
  sàng lọc
  sức căng
  bearing strain
  sức căng móng
  physical strain
  sức căng vật lý
  strain gage
  cảm biến sức căng
  strain gauge
  máy đo sức căng
  surface strain
  sức căng bề mặt
  ultimate strain
  sức căng tối đa
  ứng lực
  ứng suất
  axial strain
  ứng suất dọc trục
  casting strain
  ứng suất trong vật đúc
  cutting strain
  ứng suất khi cắt
  elongation strain
  ứng suất (khi) kéo
  external strain
  ứng suất mặt ngoài
  external strain
  ứng suất ngoài
  hardening strain
  ứng suất (khi) tôi
  horizontal strain gauge
  cái đo ứng suất mặt phẳng
  inner strain
  ứng suất trong
  internal strain
  ứng suất trong
  longitudinal strain
  ứng suất dọc
  proportionality of stress to strain
  tính ứng suất tỷ lệ với biến dạng
  shearing strain
  ứng suất trượt
  strain disc
  đĩa có ứng suất
  strain disk
  đĩa có ứng suất
  strain energy method
  phương pháp ứng suất năng lượng
  strain limit
  giới hạn ứng suất
  stress strain curve
  đường ứng suất biến dạng
  stress strain relation
  quan hệ ứng suất-biến dạng
  stress-strain curve
  biểu đồ ứng suất-biến dạng
  stress-strain curve
  đường cong ứng suất-biến dạng
  stress-strain diagram
  giản đồ ứng suất-biến dạng (đóng tàu)
  stress-strain relation
  hệ thức ứng suất-biến dạng
  transverse strain
  ứng suất xiên khi lún
  un-bonded strain gauge
  máy đo ứng suất không gắn

  Kinh tế

  chúng (vi khuẩn)
  dạng
  giống
  sự biến dạng
  sự lọc qua

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X