• /´vʌlpain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) (thuộc) cáo; giống cáo, như cáo
  (nghĩa bóng) xảo quyệt, cáo già

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X