• /[´wɔ:də]/

  Thông dụng

  Danh từ, giống cái .wardress

  Cai tù, giám ngục, người làm việc bảo vệ ở một nhà tù

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  turnkey , warden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X