• /'tɜ:nki:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giữ chìa khoá nhà tù

  Tính từ

  Chìa khoá trao tay (xây dựng xong và chuyển giao sẵn sàng để sử dụng, chiếm giữ..)
  a turnkey plant
  một nhà máy chìa khoá trao tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chìa khóa trao tay
  turnkey contract
  hợp đồng chìa khóa trao tay
  turnkey drilling
  khoan hợp đồng (theo kiểu chìa khóa trao tay
  turnkey job
  công việc khoán (theo kiểu chìa khóa trao tay)
  turnkey system
  hệ chìa khóa trao tay

  Kinh tế

  chìa khóa trao tay

  Giải thích VN: Dự án do một công ty đã xây dựng hay hoàn thành, sau cùng được hoàn chỉnh và chuyển giao cho một công ty sẽ sử dụng nó như thế tất cả người sử dụng đều có sẵn chìa khóa trong tay (có đủ điều kiện hoạt động) nghĩa là dự án sẵn sàng hoạt động. Từ ngữ này được dùng trong các dự án xây dựng nhà cửa, sau khi xây dựng xong thì chuyển giao cho người quản lý tài sản . Cũng có hệ thống vi tính trao tay có nghĩa là người sử dụng không cần phải có kiến thức đặc biệt về vi tính nhưng vẫn có thể sử dụng đúng một khi được lắp đặt.

  turnkey contract
  hợp đồng chìa khóa trao tay
  turnkey lump-sum
  phương thức thầu trọn gói kiểu chìa khóa trao tay
  turnkey project
  công trình chìa khóa trao tay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  warden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X