• /'weistiʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lãng phí, sự hao hụt; số lượng hao hụt, số lượng lãng phí
  Sự thiệt hại (do lãng phí, hao hụt)
  the retailer has to absorb the cost of wastage
  người bán lẻ phải chịu phí tổn về hao hụt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lãng phí [sự lãng phí]

  Cơ - Điện tử

  Sự hao phí, sự mất mát, lượng hao phí, lượng mấtmát

  Hóa học & vật liệu

  sự hao phí

  Kỹ thuật chung

  chất thải
  lượng hao hụt
  sự mất mát

  Kinh tế

  số tiền thiếu hụt (chi nhiều hơn thu)
  sự hao hụt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X