• /əb'sɔ:b/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hút, hút thu (nước)
  dry sand absorbs water
  cát khô hút nước
  Hấp thu
  youths always absorb new ideas
  thanh niên luôn luôn hấp thu những tư tưởng mới
  Miệt mài, mê mải, chăm chú; lôi cuốn, thu hút sự chú ý
  to be absorbed in thought
  mãi suy nghĩ
  to be absorbed in the study of Marxism-Leninism
  miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hấp thu, hút thu

  Xây dựng

  giảm chắn

  Kỹ thuật chung

  hút thu
  hút thụ
  hút
  khấu hao
  làm dịu
  làm hấp thụ
  giảm chấn
  giảm xóc
  hấp phụ

  Giải thích VN: Hút, bám.

  hấp thụ

  Kinh tế

  gộp chung
  gộp vào
  hấp thu
  hút
  nuốt

  Địa chất

  hấp thụ, hút, lôi cuốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X