• Kỹ thuật chung

  áp lực nước
  dynamic water force
  áp lực nước động
  statically water force
  áp lực nước tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X