• /´wei¸bil/

  Giao thông & vận tải

  không vận đơn
  phiếu vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  hóa đơn
  danh sách hành khách
  giờ giấc hành trình
  phiếu hàng vận chuyển
  vận đơn

  Kinh tế

  đơn chở hàng
  counterfoil waybill
  phó bản đơn chở hàng
  giấy vận đơn
  vận đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X