• Điện lạnh

  khí loãng
  weak gas flow
  dòng ga khí loãng
  weak gas flow
  dòng khí loãng
  weak gas tube
  ống khí loãng
  ga loãng
  weak gas conduit
  đường ống ga loãng
  weak gas flow
  dòng ga loãng
  ga nghèo
  gas loãng
  weak gas flow
  dòng gas loãng
  gas nghèo
  weak gas conduit
  đường ống khí (gas) nghèo (loãng)

  Kỹ thuật chung

  khí nghèo
  weak gas conduit
  đường ống khí nghèo
  weak gas flow
  dòng khí nghèo
  weak gas tube
  ống khí nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X