• /´weitid/

  Hóa học & vật liệu

  được chất tải
  được tăng trọng

  Toán & tin

  có trọng số
  weighted graph
  đồ thị có trọng số

  Kỹ thuật chung

  có trọng lượng
  weighted average
  trung bình có trọng lượng
  weighted code
  mã có trọng lượng
  weighted means
  trung bình có trọng lượng
  có tải
  máy cán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X