• Kỹ thuật chung

  hệ số gia trọng
  psophometric weighting factor
  hệ số gia trọng của (tạp thoại kế)

  Xây dựng

  trọng số thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X