• /´weitiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoản thanh toán thêm, phụ cấp thêm (trong các trường hợp đặc biệt)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cân // có trọng lượng

  Kỹ thuật chung

  có trọng lượng
  hiệu chỉnh bù

  Giải thích EN: The correction of measurements to account for unusual factors.. Giải thích VN: Sự hiệu chỉnh phép đo do các yếu tố bất thường.

  sự cân
  sự chất tải
  sự gán trọng số

  Kinh tế

  phép gia quyền
  phụ cấp
  phụ cấp khu vực
  phương pháp tính theo quyền số
  sự chỉnh bình
  trợ cấp đặc biệt
  trợ cấp đắt đỏ
  trợ cấp ngoại ngạch
  tỷ trọng

  Giải thích VN: Là khoản trị giá của một chứng khoán so với danh mục đầu tư. Khoản giá trị này gắnliền với một tài sản, ngành hoặc một lĩnh vực cụ thể nào đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X