• /´weitlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng phi trọng lượng
  Tìng trạng phi trọng lực
  become accustomed to weightlessness in a spacecraft
  trở nên quen với tình trạng phi trọng lực của con tàu vũ trụ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  sự không trọng lượng
  trạng thái không trọng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X