• /´welkin/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) bầu trời, vòm trời
  to make the welkin ring
  làm rung chuyển bầu trời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  firmament , heaven , sky

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X