• /west/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( theỵwest) (viết tắt) W hướng tây, phương tây; một trong bốn hướng chính của la bàn
  she lives to the west of Glasgow
  cô ấy sống ở phía tây của Glasgow
  ( theỵWest) phương Tây (các nước không cộng sản ở châu Âu và châu Mỹ)
  ( theỵWest) Tây phương (châu Âu tương phản với các nước phương Đông)
  ( theỵWest) phía tây của nước Mỹ

  Tính từ

  Theo phía tây, hướng về phía tây
  the west side of London
  mạn phía tây của Luân đôn
  Thổi từ hướng tây (gió)
  a west wind
  gió tây

  Phó từ

  Về hướng tây; ở phía tây
  to travel west
  đi về hướng tây

  Cấu trúc từ

  go west
  bị phá hủy, bị dùng tới mức cùng kiệt, bị tàn phá...

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  về phía tây

  Kỹ thuật chung

  hướng Tây
  phía tây
  west block
  khối nhà phía tây
  west point
  điểm phía tây

  Kinh tế

  các nước phương Tây
  Phương Tây
  west (the...)
  các nước phương tây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X