• Xây dựng

  âm trắng
  vệt trắng nhiễu âm

  Điện tử & viễn thông

  nhiễu trắng

  Điện lạnh

  tiếng ồn trắng
  tạp âm trắng
  tạp nhiễu trắng

  Kỹ thuật chung

  tiếng ồn
  modulating white noise
  tiếng ồn trắng biến điệu
  white noise generator
  máy tạo tiếng ồn trắng
  white noise source
  nguồn tiếng ồn trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X