• /´wilful/

  Thông dụng

  Tính từ ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) .willful)

  Cố ý, chủ tâm
  wilful murder
  tội cố sát
  Cứng cổ, bướng, ngang ngạnh, ngoan cố
  a wilful child
  một đứa trẻ bướng bỉnh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  willful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X