• /´wind¸swept/

  Thông dụng

  Tính từ
  Lộng gió; phơi ra trước gió mạnh (về một nơi)
  a wind-swept hillside
  một sườn đồi lộng gió
  Xáo trộn (tóc tai, quần áo... vì bị gió thổi tung)
  wind-swept hair
  tóc rối bù vì gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X