• /'hil'said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sườn đồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sườn đồi
  hillside cut and fill
  sự đào đắp trên sườn đồi
  hillside gravel
  sỏi sườn đồi
  hillside placer
  sa khoáng sườn đồi
  hillside road
  đường trên sườn đồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X