• /´windid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hết hơi; đứt hơi, không thở được nữa
  Đã lấy lại hơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X