• /´breθlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hết hơi, hổn hển, không kịp thở
  to be in a breathless hurry
  vội không kịp thở
  Nín thở
  with breathless attention
  chú ý đến nín thở
  Chết, tắt thở (người),
  Lặng gió
  khó thở
  không thở hay không có khả năng thở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X