• /´windlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có gió, lặng gió
  a windless day
  một ngày lặng gió

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lặng gió
  windless frequency
  tần suất lặng gió

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  breathless , breezeless , still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X