• Xây dựng

    trụ cầu không có ,mái

    Giải thích EN: A bridge abutment with no wing walls extending back from it. Giải thích VN: Một trụ cầu không có tường mái chạy từ nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X