• /wɔ:ls/

  Kỹ thuật chung

  tường
  abutment with return wing walls
  mố (có) tường ngược
  abutment with splayed wing walls
  mố (có) tường cánh nghiêng
  conventional retaining walls
  tường chắn thông thường
  finishing of walls external angle
  sự hoàn thiện các góc ngoài tường
  finishing of walls internal angle
  sự hoàn thiện các góc trong tường
  horn with corrugated walls
  loa có tường nhăn nếp gấp
  interior nonbearing walls
  tường không chịu lực phía trong
  main walls
  tường chính
  main walls
  tường chịu lực (tòa nhà)
  soldier pile walls
  tường cọc chống
  training walls
  tường dẫn dòng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X