• /wɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; quả, hạt)
  to lend (add) wing to
  chắp cánh cho, làm cho chạy mau
  Sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng
  on the wing
  đang bay
  to take wing
  cất cánh bay, bay đi
  bad news have wings
  tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa
  (kiến trúc) cánh, chái (nhà)
  the east wing of a building
  chái phía đông của toà nhà
  Cánh (máy bay, quạt)
  (hàng hải) mạn (tàu)
  ( số nhiều) (sân khấu) cánh gà
  (quân sự) cánh
  right wing
  cánh hữu
  left wing
  cánh tả
  Phi đội (không quân Anh); ( số nhiều) phù hiệu phi công
  wing commander
  (viết tắt) W/Cdr trung tá không quân
  (thể dục,thể thao) biên
  right wing
  hữu biên
  left wing
  tả biên
  (đùa cợt) cánh tay (bị thương)
  (thông tục) sự che chở, sự bảo trợ
  under the wing of someone
  được người nào che chở
  to take someone under one's wing
  bảo trợ ai
  to clip someone's wings
  hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)
  to come on the wings of the wind
  đến nhanh như gió

  Ngoại động từ

  Lắp lông vào (mũi tên)
  Thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hơn
  fear winged his steps
  sự sợ hãi làm cho nó chạy nhanh như bay
  to wing one's words
  nói liến thoắng
  Bay, bay qua
  to wing one's way
  bay
  Bắn ra
  to wing an arrow
  bắn mũi tên ra
  Bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay
  (kiến trúc) làm thêm chái
  to wing a hospital
  làm thêm chái cho một bệnh viện
  (quân sự) bố phòng ở cánh bên

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cánh, cánh quạt, thùy cắt (đầu mũi khoan)

  Ô tô

  thanh cản va

  Toán & tin

  (cơ học ) cánh
  cantiliver wing
  cánh mạng tự do
  swept wing
  (cơ học ) cánh hình mũi tên

  Xây dựng

  cánh

  Giải thích EN: A large but subordinate part of a building that projects from the building's main or central part..

  Giải thích VN: Một bộ phận lớn nhưng thứ yếu của một tòa nhà được nhô ra khỏi khối nhà chính hoặc phần trung tâm.

  abutment with splayed wing walls
  mố (có) tường cánh nghiêng
  flare wing wall abutment
  mố tường cánh xiên
  retaining wing
  tường cánh mố cầu
  three wing bit
  mũi khoan 3 cánh
  wing light
  cửa sổ bên cánh (của cửa đi)
  wing screw
  vít có cánh
  wing screw nut
  êcu có cánh
  wing wall
  tường cánh đập
  wing wall
  tường cánh mố cầu
  wing wall
  tường cánh phụ
  wing wall
  vách ngăn cánh
  cánh cửa xoay
  cánh mặt đứt gãy
  cánh mố cầu
  retaining wing
  tường cánh mố cầu
  wing wall
  tường cánh mố cầu
  cánh nhà
  cánh tường
  nhà cạnh
  nhà ngang
  làm thêm chái nhà

  Kỹ thuật chung

  cánh cửa
  wing light
  cửa sổ bên cánh (của cửa đi)
  cánh nếp uốn
  cánh quạt
  chái nhà
  wing wall
  tường chái (nhà)
  nhà phụ
  tấm chắn bùn
  vè xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X