• /wiηkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) ốc bờ, ốc mút (như) periwinkle

  Ngoại động từ

  Kéo ra, tách ra
  (quân sự) kéo từng bộ phận nhỏ của địch ra mà tiêu diệt
  to winkle out
  nhể ra, lôi ra (như) nhể ốc
  to winkle somebody/something out (of something)
  (thông tục) lôi ai/cái gì ra khỏi (một chỗ) một cách từ từ và khó khăn
  to winkle something out (of somebody)
  (thông tục) moi tin

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X