• Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) dạ con, tử cung (trong cơ thể nữ giới và các loài có vú khác)
  Nơi thứ gì được sản sinh ra, được sản xuất ra
  (nghĩa bóng) ruột, trung tâm, lòng
  in the earth's womb
  trong lòng quả đất
  in the womb of times
  trong tương lai
  in the womb of night
  trong đêm tối dày đặc

  Cấu trúc từ

  from the womb to the tomb
  từ khi lọt lòng đến lúc chết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tử cung

  Y học

  dạ con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X