• Thông dụng

  (viết tắt) của .is, .has, .us, .does

  (thông tục) (như) is
  it 's raining
  trời mưa
  what 's the matter?
  cái gì đấy?
  she 's gone
  cô ta đã đi khỏi
  (thông tục) (như) has
  he 's done it
  anh ấy đã làm việc đó rồi.
  (thông tục) (như) us
  let 's go
  nào chúng ta đi thôi
  (thông tục) (như) does
  what 's he say about it?
  ý kiến của anh ấy về việc đó như thế nào?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X