• /nu:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Góc, xó, xó xỉnh
  hiding in nooks and corners
  nấp ở những xó xỉnh
  Nơi ẩn náu hẻo lánh
  Góc thụt (của một căn phòng...)
  every nook and cranny
  khắp mọi ngóc ngách, khắp nơi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X