• /eksbænd/

  Điện tử & viễn thông

  băng x
  X-band Synthetic Aperture Radar (X-SAR)
  rađa có khẩu độ tổng hợp băng X
  dải x

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X