• /ˈæpərtʃər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ hổng, kẽ hở
  Lỗ ống kính (máy ảnh); độ mở
  relative aperture
  độ mở tương đối

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hốc, lỗ

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  ổ cắm (điện)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cỡ lỗ
  hốc tường
  kẽ hở
  khẩu độ
  adjustable aperture
  khẩu độ điều chỉnh được
  aperture aberration
  quang sai khẩu độ
  aperture admittance
  sự dẫn nạp khẩu độ
  aperture antenna
  khẩu độ bức xạ
  aperture antenna
  ăng ten khẩu độ
  aperture card
  cạc khẩu độ
  aperture circle
  vòng khẩu độ
  aperture core
  lõi khẩu độ
  aperture correction
  sự hiệu chỉnh khẩu độ
  aperture illumination
  rọi theo khẩu độ
  aperture mask
  màn che khẩu độ
  aperture of bridge
  khẩu độ cầu
  aperture of compass
  khẩu độ compa
  aperture plane
  mặt phẳng khẩu độ
  aperture stop
  khẩu độ chắn
  aperture synthesis
  tổng hợp khẩu độ
  aperture vector
  vectơ khẩu độ
  aynthetic aperture radar-SAR
  rađa có tổng hợp khẩu độ
  circular aperture
  khẩu độ tròn
  coupling aperture
  khẩu độ ghép
  effective aperture
  khẩu độ hiệu dụng
  effective aperture (ofa antenna)
  khẩu độ hiệu dụng (của anten)
  effective aperture area
  bề mặt của khẩu độ
  effective aperture of a lens
  khẩu độ hiệu dụng của một thấu kính
  focal aperture
  khẩu độ tiêu cự
  large-aperture lens
  ống kính khẩu độ lớn
  laser aperture
  khẩu độ laze
  lens aperture
  khẩu độ ống kính
  NA (numericalaperture)
  khẩu độ số
  numerical aperture
  khẩu độ số
  numerical aperture
  số khẩu độ
  Radiometer/Synthetic Aperture Radar (RADISAR)
  rađa có khẩu độ tổng hợp/Phổ kế
  Real Aperture Radar (RAP)
  rađa có khẩu độ thực
  relative aperture
  khẩu độ tương đối
  relative aperture
  khẩu độ tỷ đối
  scanning aperture
  khẩu độ quét
  synthetic aperture
  mở khẩu độ
  synthetic aperture radar
  khẩu độ mở của ra đa
  very small aperture terminal (VSAT)
  đầu cuối khẩu độ rất nhỏ
  X-band Synthetic Aperture Radar (X-SAR)
  rađa có khẩu độ tổng hợp băng X
  khe hở
  khoảng cách
  độ mở
  nhịp (cầu)
  lỗ
  lỗ cửa
  lỗ hổng
  NA (numericalaperture)
  lỗ hổng số
  góc mở
  ô cửa
  ô
  rãnh

  Địa chất

  lỗ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X