• /sin´θetik/

  Thông dụng

  Cách viết khác synthetical

  Tính từ

  Tổng hợp; nhân tạo
  synthetic rubber
  cao su tổng hợp
  (thuộc) phương pháp tổng hợp
  (thông tục) giả; giả tạo; không thật; không tự nhiên
  synthetic enthusiasm
  nhiệt tình giả tạo

  Danh từ

  Chất tổng hợp; sợi tổng hợp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách tổng hợp

  Kỹ thuật chung

  nhân tạo/tổng hợp

  Giải thích EN: In general, describing any product or item that is the result of human technology rather than something that exists in nature.

  Giải thích VN: Nói chung dùng để mô tả bất kỳ sản phẩm hay vật nào được sản xuất bởi con người hơn là tồn tại trong tự nhiên.

  Kinh tế

  nhân tạo
  synthetic flavour
  hương thơm nhân tạo
  synthetic milk
  sữa nhân tạo
  synthetic rice
  gạo nhân tạo
  synthetic rubber
  cao su nhân tạo
  tổng hợp
  synthetic antioxidant
  chất chống oxi hóa tổng hợp
  synthetic attar
  tinh dầu tổng hợp
  synthetic beverage
  đồ uống tổng hợp
  synthetic cold drink
  đồ uống tổng hợp mát
  synthetic colouring matter
  chất màu tổng hợp
  synthetic depreciable assets
  tài sản khấu hao tổng hợp
  synthetic detergent
  chất rửa tổng hợp
  synthetic detergent slurry
  bột rửa tổng hợp
  synthetic essence
  tinh dầu tổng hợp
  synthetic flavouring material
  chất thơm tổng hợp
  synthetic food
  thức ăn tổng hợp
  synthetic hot drink
  đồ uống tổng hợp mát
  synthetic long call
  sự mua một quyền chọn mua (tổng hợp)
  synthetic long put
  sự mua một quyền chọn bán (tổng hợp)
  synthetic paper
  giấy tổng hợp
  synthetic short call
  sự bán một quyền chọn mua (tổng hợp)
  synthetic short put
  sự bán một quyền chọn bán (tổng hợp)
  synthetic starch
  tinh bột tổng hợp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  genuine , natural , real

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X