• /joudl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hát đổi giọng trầm sang giọng kim

  Động từ

  Hát đổi giọng trầm sang giọng kim (theo phong cách hát của những người dân miền núi Thuỵ sĩ)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  carol , shout , sing , trill , warble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X