• Danh từ giống cái

  Kỳ hạn, hạn
  Courte échéance
  kỳ hạn ngắn
  Món đã đến hạn phải thanh toán
  Payer ses échéances
  trả những món để đến hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X