• Danh từ giống đực

  Sự đổi, sự trao đổi
  échange d'appartements
  sự đổi nhà cho nhau
  échange de prisonniers
  sự trao đổi tù binh
  Valeur d'échange
  (kinh tế) tài chính giá trị trao đổi
  échanges de lettres
  sự trao đổi thư từ
  en échange
  để bù lại, ngược lại
  en échange de
  để đổi lấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X