• Danh từ giống cái

  Sự nở
  L'éclosion d'une couvée
  sự nở một lứa trứng
  L'éclosion d'une fleur
  sự nở hoa
  (nghĩa bóng) sự biểu lộ, sự biểu hiện
  L'éclosion d'un talent
  sự biểu lộ một tài năng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X