• Danh từ giống cái

  Hoa, bông
  Bouquet de fleurs
  bó hoa
  Tapis de fleurs
  tấm thảm hoa
  Fleur de soufre
  ( hóa học) hoa lưu huỳnh
  Une vie semée de fleurs
  (nghĩa bóng) cuộc đời rải đầy hoa
  Cây hoa
  La culture des fleurs
  việc trồng cây hoa
  Phấn quả
  La fleur de prune
  phấn quả mận
  Vẻ tươi tắn
  Fleur du teint
  sắc mặt tươi tắn
  Phần tinh túy, phần ưu tú, phần tốt nhất
  La fleur de l'armée
  phần ưu tú trong quân đội
  la fleur de la canaille
  (mỉa mai) bọn côn đồ sừng sỏ
  Văn hoa, văn sức
  Les fleurs de la rhétorique
  những văn hoa của tu từ học
  Thời trẻ trung, thời phát triển
  Talent dans sa fleur
  tài năng đang thì phát triển
  Fleur de la vie
  thời trẻ trung của cuộc đời
  Trinh tiết
  Perdre sa fleur
  mất trinh tiết
  Váng (rượu, giấm)
  Mặt phải
  Fleur d'une peau
  mặt phải tấm da
  à fleur de
  ngang mặt
  A fleur d'eau
  �� ngang mặt nước
  à fleur de tête
  �� ngang mày
  comme une fleur
  (thân mật) rất dễ dàng
  faire une fleur à
  (y học) giúp ai bất ngờ
  fleur de farine
  bột rất trắng và rất mịn
  fleur de macadam
  (thông tục) gái đĩ
  fleur de bois
  (thân mật) con người ăn mặc lịch sử
  la petite fleur bleue
  tình cảm ủy mị thơ mộng
  semer des fleurs sur la tombe de
  (y học) ca tụng công đức ai sau khi chết
  serpent caché sous des fleurs serpent
  serpent

  Tính từ

  (có) màu hoa
  Un châle fleur de pêcher
  một khăn quàng màu hoa đào
  fleur bleue
  ủy mị thơ mộng
  Il est fleur bleue
  �� anh ta rất ủy mị thơ mộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X