• Danh từ giống đực

  Tài, tài năng
  Avoir le talent de la parole
  có tài ăn nói
  Homme sans talent
  người không có tài năng
  Người có tài, người tài năng
  Encourager les jeunes talents
  khuyến khích những tài năng trẻ
  (sử học) ta lăng (đơn vị trọng lượng và tiền tệ cổ Hy Lạp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X