• Ngoại động từ

  Bầu
  élire un député
  bầu một nghị sĩ
  (từ cũ, nghĩa cũ) lựa chọn
  élire un arbitre
  lựa chọn trọng tài
  élire domicile
  chọn chính quán; định nơi ở

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X