• Phó từ

  Mạnh mẽ, cương quyết
  Mạnh
  Serrer énergiquement la main de quelqu'un
  bắt mạnh tay ai

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X