• Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) lạc
  Chien épave
  chó lạc

  Danh từ giống cái

  Vật trôi giạt; xác thuyền đắm giạt vào bờ
  (luật học, pháp lý) vật lạc, vật vô thừa nhận
  (nghĩa bóng) di vật, phần sót lại
  Les épaves d'une fortune
  phần sót lại của một gia tài
  Kẻ thân tàn ma dại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X