• Danh từ giống đực

  (văn học) tình tiết
  đoạn, hồi
  Un film à épisodes
  một phim chia nhiều hồi
  (âm nhạc) đoạn chen
  Giai đoạn
  Les épisodes de la Révolution
  những giai đoạn trong cuộc Cách mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X