• Danh từ giống cái

  Sự lọc
  L'épuration des eaux d'alimentation
  sự lọc nước ăn
  Sự thanh lọc, sự thanh trừng
  épuration d'un parti
  sự thanh đảng
  (nghĩa bóng) sự làm cho trong sáng (một ngôn ngữ...); sự làm cho thuần khiết (phong tục..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X