• Danh từ giống cái

  Kíp, đội
  Une équipe d'ouvriers
  một kíp thợ
  L'équipe de nuit
  kíp làm đêm
  équipe de football
  đội bóng đá
  Esprit d'équipe
  tinh thần đồng đội
  (thân mật) bọn, nhóm
  (từ cũ, nghĩa cũ) đội thuyền (cùng chủ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X