• Danh từ giống cái

  Đêm
  Le jour et la nuit
  ngày và đêm
  Tối
  Il fait nuit
  trời tối
  Tiền trọ đêm
  Payer sa nuit
  trả tiền trọ đêm
  (nghĩa bóng) sự ngu dốt, sự tối tăm
  à la nuit close clos
  clos
  à la nuit tombante
  khi trời xẩm
  bonne nuit!
  đêm ngủ yên; chúc ngủ ngon!
  c'est le jour et la nuit
  khác nhau như ngày với đêm
  de nuit
  (ban) đêm
  faire de la nuit le jour et du jour la nuit
  lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm
  il se fait nuit
  sắp tối rồi
  la nuit des temps
  thời kỳ xa xưa
  la nuit tous les chats sont noirs
  tắt đèn nhà ngói như nhà tranh
  ne pas passer la nuit
  không sống được đến sáng hôm sau
  nuit blanche blanc
  blanc
  nuit et jour
  luôn luôn, cả ngày lẫn đêm
  passer la nuit
  thức đêm
  Phản nghĩa Jour, lumière.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X