• Ngoại động từ

  Hớt ngọn
  étêter un poirier
  hớt ngọn cây lê
  Chặt đầu
  étêter un clou
  chặt đầu đinh
  étêter les morues
  chặt đầu cá moruy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X