• Danh từ giống đực

  Cái đinh
  Clou à soulier
  đinh đóng giày
  Traverser une route dans les clous
  đi qua đường trong hàng đinh
  Mụn nhọt
  Nhà giam
  Se faire mettre au clou
  bị bắt giam
  Dụng cụ (của thợ)
  Emporter tous ses clous
  mang theo tất cả dụng cụ
  (thông tục) nhà cầm đồ
  (nghĩa bóng) tiết mục nổi nhất, cái đinh (của buổi biểu diễn...)
  compter les clous de la porte
  đứng lại quá lâu
  des clous!
  (thông tục) đừng hòng!
  maigre comme un clou
  gầy như cây que, quá gầy
  ne pas valoir un clou
  không có giá trị gì
  ne tenir ni à fer ni à clou
  đóng không chặt
  planter son clou
  ở nhất định một chỗ nào
  river son clou à [[quelquun]]
  làm cho ai phải câm họng
  suspendre un objet au clou
  thôi không dùng vật gì nữa; đưa vật gì đến nhà cầm đồ
  tête de clou
  chữ in mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X