• Tính từ

  (hàng hải) dừng, đứng
  Mer étale
  nước biển đứng (không lên không xuống)
  Navire étale
  tàu dừng hẳn

  Danh từ giống đực

  (hàng hải) lúc triều đứng
  étal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X