• Danh từ giống cái

  Biển
  L'eau de mer
  nước biển
  Une mer de sable
  (nghĩa rộng) một biển cát
  La mer des passions
  (nghĩa bóng) biển dục vọng
  armée de mer
  hải quân
  ce n'est pas la mer à boire
  có gì khó lắm đâu
  haute mer
  biển khơi
  homme de mer
  người làm nghề biển
  la mer est courte la mer est creuse
  sóng cao
  la mer se lève la mer se fait
  biển bắt đầu động
  la mer tombe
  bớt sóng
  mal de mer
  say sóng
  paquet de mer
  sóng tràn lên boong
  pleine mer
  nước triều lên
  prendre la mer
  bắt đầu ra khơi
  salé comme la mer
  mặn chát
  tenir la mer
  chiếm cứ hải phận
  un homme à la mer
  người bối rối
  voguer en pleine mer
  đang lúc thịnh đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X